ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Gerçek dünyanın, bilgisayar tarafından üretilmiş ses ve görüntü gibi uyaranlarla zenginleştirilmesine 'Artırılmış Gerçeklik'(AG) denir. Kamera görüntüsünde gerçekleştirilen zenginleştirmeler en yaygın karşılaşılanlardır. Bunun yanında sanal nesnelere dair görsel ekleme, projeksiyon cihazı ile gerçek dünyaya yansıtma, veya geçirgen camlı artırılmış gerçeklik gözlükleri ile de yapılabilir.

Artırılmış gerçeklik oyun, eğlence, eğitim, pazarlama, tasarım gibi alanlarda aktif kullanılmaya başlamıştır ve daha da yaygınlaşmaktadır. Pokemon Go, Snapchat en bilinen örneklerindendir. Avon, makyaj malzemelerini artırılmış gerçeklik yardımıyla üzerinizde denemenize izin veren bir uygulama kulanmaktadır. Sanal giyinme sistemleri kıyafetleri giymeden üzerinizde denemenize imkan sağlamaktadır. Ders kitapları AG kullanılarak canlandırılmakta, kitapta bahsi geçenleri üç boyutlu ve animasyonlu olarak kitap üzerinde izleme şansınız olmaktadır. Askeri alanda ise durumsal farkındalık için yepyeni bir boyut açmakta, harekat alanındaki bilgiler gerçek zamanlı olarak askerlerdeki gözlüklere aktarabilinmektedir. Bakım, onarım çalışmalarına yardımcı olarak; mobil cihaz ilgili sisteme tutulduğunda yapılması gerekenler, sistem üzerinde üç boyutlu olarak gösterilebilmektedir.

Argeist, dünyada artırılmış gerçeklik teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakında takip etmekte ve müşterilerinin gereksinimleri doğrultusunda inovatif çözümler sunmaktadır.ARGEİST AR

Argeist'in temel artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Mobil aygıtınızın kamerasından baktığınızda, iki boyutlu bir fotoğrafın üzerinde istenen üç boyutlu model, video, resim gibi görsellerin gösterilmesini ve etkileşebilmenizi sağlar. Mesela; bir inşaat şirket için, şirket logosu üzerinde satıştaki projeleri gösterilip, tanıtımları sağlanabilir. Bir şirketin ürün kataloğundaki ürünlerin üç boyutlu modellerinin katalogta canlanması sağlanabilir. Bir ders kitabındaki konu anlatımına destek olabilir, veya bir boya kitabındaki karakterlerin boyandıkları renklerle üç boyutlu olarak canlanması sağlanabilir. Örnek uygulamalarımızdan;
Artırılmış Gerçeklik Destekli Gayrimenkul Tanıtım Yardımcısı

Argeist Artırılmış Gerçeklik DemosuYakında!ARGEİST GAR

Argeist'in konum bazlı artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Sanal gerçeklik gözlüğünden veya mobil cihazınızın kamerasından baktığınızda dünya üzerindeki bir konumda üç boyutlu model, video, resim gibi görsellerin gösterilmesini sağlar. Pokemon Go, konum bazlı artırılmış gerçeklik uygulamalarının en bilinenlerindendir. Coğrafi bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlanarak, sivil ve askeri alanda etkin çözümler yaratılabilmektedir: Askerlerin mobil cihazları ile mayınlı arazileri, pusu yerlerini, dost düşman birliklerin yerlerini görebilmeleri, bir turistin gezdiği yer hakkında bilgi edinmesi veyahut öğrencilerin Çanakkale Boğazında gezerken Çanakkale Savaşındaki olayları gerçekleştikleri yerlerde görebilmeleri sağlanabilir.
Belediyeler için altyapıları kazmadan AR gözlüklerle görebilmek mümkün olacaktır. Argeist, 10 cm'ler hassasiyetinde çalışacak şekilde kendi teknolojisini geliştirmektedir. Yandaki örnekte benzer bir çalışmayı görmek mümkün.